maalgruppeundersoegelse maalgruppedefinition maalgruppestoerrelse Inzights er eksperter i markedsanalyse

Kundernes prioriteter regerer din verden

af | Analysemetode

Du har brug for at prioritere noget. Det kan handle om…

  • Prioritering af kundernes valgkriterier?
  • Prioritering af kommunikationsbudskaber?
  • Prioritering af value propositions?
  • Prioritering af tilfredshedsdrivers?

I de fleste tilfælde vælges den klassiske og lette løsning, når man skal finde ud af, hvad der vigtigst for en målgruppe. Der laves en liste med forskellige forhold, som man forestiller sig kan være vigtige for målgruppen. Derefter gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt personer i målgruppen, som på en skala fra ”Ikke vigtigt” til ”Meget vigtigt” angiver, hvor vigtigt det enkelte forhold er for dem, når de eksempelvis skal vælge et produkt eller mærke.

Resultatet er ofte nedslående og svært at komme videre på. Fordi erfaringen viser, at de fleste forhold på listen er vigtige – eller at der er ganske lille forskel på, hvor vigtigt de enkelte forhold er. Det er med andre ord usikkert om det lykkes at identificere de helt afgørende forhold, dem som en leverandør SKAL indfri for at kunne rekruttere eller fastholde kunden.

I Inzights måler vi kundernes prioriteringer på en anden måde, som både er smart, enkel og intuitiv nem at forstå. Vi beder kunderne om at angive, hvor vigtigt ét prioriteringsemne er i forhold til et andet. Metoden hedder Rated Choice Paired Comparison og er omsat til en praktisk anvendelig markedsanalysedisciplin af professor Gorm Gabrielsen fra CBS. Finessen ved metoden er, at kunderne ved hjælp af en såkaldt ”slide-skala” viser styrken af deres prioriteringer ved at trække en knap frem og tilbage mellem parvist opstillede prioriteringsemner. Disse parvise prioriteringsspørgsmål er sjove at svare på og giver vidunderligt præcise data for hver enkelt kunde. Vi kan efterfølgende beregne hver enkelt kundes individuelle prioritering af de relevante emner – og vi kan udlede en samlet prioriteringsstruktur, som kunderne reelt ikke selv er bevidste om.

Reelt er Rated Choice-metoden en revolution indenfor markedsanalyse, fordi den løser forskellige typer af måleproblemer, som vores branche har bøvlet med i mange år. Vi er ret overbeviste om, at vi udgør revolutionens epicenter og i sand revolutionær ånd strækker vi os langt for at udbrede vores idéer – så metoden er prismæssigt tilgængelig for alle.

Det er langhåret- men afgørende.

På stærkt kompetitive markeder, er det livsfarligt ikke at kende de helt afgørende forhold for målgruppen. Det gælder både ifm. nyrekruttering, kommunikation, koncept- og produktudvikling og fastholdelse af kunder.