maalgruppeundersoegelse maalgruppedefinition maalgruppestoerrelse Inzights er eksperter i markedsanalyse

Tre kommuner har fået overblik over potentiale for ny færge til Aarhus

Samsø Kommune har længe arbejdet med planer om at etablere en ny hurtig og direkte færgeforbindelse mellem Aarhus og Samsø. Planerne udsprang af et ønske om at fortsætte den positive udvikling, Samsø har oplevet de senere år, hvor udviklingen i befolkningstallet er vendt og flere turister besøger øen. En ny direkte forbindelse imellem Samsø og Aarhus vil gøre Samsø mere attraktiv ift. f.eks éndagsbesøg fra Aarhus området, men også i højere grad gøre det muligt at bo på Samsø og arbejde på fastlandet.

Men hvor stort er potentialet? Hvor mange flere besøgende til Samsø kan der forventes? Bliver fritidshuset på Samsø besøgt hyppigere? I hvilken grad styrkes overvejelserne om at flytte til Samsø? Og hvordan vil en ny direkte færgeforbindelse imellem Aarhus og Samsø påvirke trafikken på den eksisterende rute imellem Samsø og Jylland?

Disse spørgsmål blevet besvaret i en potentialeundersøgelse gennemført i et samarbejde imellem Inzights og Aarhus, Odder og Samsø Kommune. Ved at tage udgangspunkt i veldefinerede og afgrænsede målgrupper for den nye færgeforbindelse. Og dernæst gennemføre spørgeskemaundersøgelser med skarpe og præcist formulerede spørgsmål i de respektive målgrupper, kunne forventet fremtidig rejseadfærd sammenholdes med den nuværende rejseadfærd. Dermed kunne trafikgrundlaget for den nye rute samt trafiktabet på den eksisterende rute estimeres. Ligeledes medførte resultaterne et overblik over de samlede økonomiske konsekvenser og det blev muligt at dimensionere det nye færgekoncept.

Samsø Kommune besluttede på baggrund af resultaterne af potentialeundersøgelsen at få bygget en ny passagerhurtigfærge i Kina og ruten imellem Aarhus og Sælvig på Samsø åbner i juni 2020.

Se mere om Inzights’ potentialeundersøgelser her. Få en snak med Lars om hvad potentialeundersøgelser kan gøre for dig.