maalgruppeundersoegelse maalgruppedefinition maalgruppestoerrelse Inzights er eksperter i markedsanalyse

Destination Bornholm har fået syn for, hvad der tiltrækker turister

Destination Bornholm har i mange år arbejdet målrettet og intensivt med at tiltrække besøgende til Bornholm. De klassiske dyder som samvær med hinanden, klippefortællingen samt sol og sommer har naturligt været i fokus. Men Destination Bornholm, har løbende nuanceret dette og begyndt at benytte andre og nye drivere i markedsføringen. I takt hermed opstod behovet for at kortlægge den præcise betydning og relative styrke for både de ”gamle” drivere og de nye – og i hvilket omfang præferencestrukturen adskilte sig i de forskellige målgrupper.

I samarbejde med Inzights blev der derfor iværksat et driverstudie med det formål at kortlægge betydningen af 17 forskellige drivere for valg af feriedestination i Danmark.
Med metoden Rated Choice Paired Comparison har Destination Bornholm nu fået en præcis rangordning af disse 17 parametres vigtighed for valget af feriedestination. Men projektet har derudover identificeret 4 tydelige segmenter med vidt forskellige driverstrukturer.

Projektet har konkret betydet, at Destination Bornholm kan være endnu mere præcis i markedsføringen. Således at fortællingen om Bornholm nu fortælles i 4 forskellige versioner og dermed målrettes de 3-4 vigtigste driveres for hvert segment.

Se mere om Inzights’ prioriteringsstudier her. Få en snak med Lars om hvad prioriteringsstudier kan gøre for dig.