PRIORITERING AF VALGKRITERIER OG BUDSKABER

MÅL PRÆFERENCESTRUKTURERNE I MARKEDET: DE DIKTERER DINE SUCCESSER OG FIASKOER

Inzights kan med pincetpræcision redegøre for din målgruppes prioriteter. Dermed kan du sætte zoom på dét, der batter i din forretningsudvikling.

Menneskers prioriteter regerer din verden

Du har brug for at prioritere noget. Det kan handle om…

  • Prioritering af kommunikationsbudskaber: hvilke budskaber er vigtigst for din målgruppe?
  • Prioritering af potentielle kunders valgkriterier: hvilke kriterier er vigtigst, når dit produkt bliver valgt?
  • Prioritering af value propositions: hvilke value propositions er vigtigst, når du designer en ny serviceydelse?
  • Prioritering af tilfredshedsdrivers: hvilke tilfredshedsdrivers er vigtigst for at øge kundetilfredsheden?

At forstå dine kunders prioriteter er vigtigt i mange sammenhænge. Din kommunikation står stærkere, når du sætter zoom på præcis de budskaber, der betyder noget for din målgruppe. Tilsvarende er det afgørende, at du er helt skarp på, hvad der især har betydning for dine kunder, når du skal have dem til at vælge dit produkt fremfor konkurrenternes produkt. Eller måske skal du sammensætte forskellige delydelser til en samlet pakke af serviceydelser; så har du brug for at vide, hvilke delydelser, der er vigtigst for dine kunder for at detailoptimere den value proposition, du går til markedet med. Hvis du arbejder med kundetilfredshed, er det alfaomega, at du har pinpointet de tilfredshedsdrivers, der har størst betydning for kundernes tilfredshed, for det er disse drivers, din organisation skal sætte fokus på at udvikle.

viden om prioritering præferencer rangordning valgkriterier budskaber drivers kunder Inzights er eksperter i markedsanalyse
viden om forbrugervalg valkgriterier købsintention con joint analyse præferencer Inzights er eksperter i markedsanalyse

Kunsten at måle prioriteringer

Rigtig mange kunderettede opgaver i en virksomhed handler om at prioritere. Begavet prioritering tager udgangspunkt i kundernes prioritering – ikke din virksomheds. Men håndfast, brugbar måling af kundernes prioritering er ikke helt nemt. I traditionel markedsanalyse måles kundernes prioriteter ved at stille spørgsmål om, hvor vigtige de vurderer de forskellige prioriteringsemner. Problemet ved denne tilgang er, at alle emner vurderes vigtige. Det bliver derfor svært at skelne det meget vigtige fra det mindre vigtige. Ofte er det få decimaler på en vigtighedsskala, der dermed kommer til at afgøre, hvad der er mest vigtigt. Det er ikke håndfast – og heller ikke brugbart.

En revolution udi at måle

I Inzights måler vi kundernes prioriteringer på en anden måde, som både er smart, enkel og intuitiv nem at forstå. Vi beder kunderne om at angive, hvor vigtigt ét prioriteringsemne er i forhold til et andet. Metoden hedder Rated Choice Paired Comparison, og er omsat til en praktisk anvendelig markedsanalysedisciplin af professor Gorm Gabrielsen fra CBS. Finessen ved metoden er, at kunderne ved hjælp af en såkaldt ”slide-skala” viser styrken af deres prioriteringer ved at trække en knap frem og tilbage mellem parvist opstillede prioriteringsemner. Disse parvise prioriteringsspørgsmål er sjove at svare på, og giver vidunderligt præcise data for hver enkelt kunde. Vi kan efterfølgende beregne hver enkelt kundes individuelle prioritering af de relevante emner – og vi kan udlede en samlet prioriteringsstruktur, som kunderne reelt ikke selv er bevidste om.

Reelt er Rated Choice-metoden en revolution indenfor markedsanalyse, fordi den løser forskellige typer af måleproblemer, som vores branche har bøvlet med i mange år. Vi er ret overbeviste om, at vi udgør revolutionens epicenter, og i sand revolutionær ånd strækker vi os langt for at udbrede vores idéer – så metoden er prismæssigt tilgængelig for alle.

viden om driveranalyse måling af præferencer præferencestrukturer Inzights er eksperter i markedsanalyse
viden om tilfredshedsdrivers valkgriterier præferencer kunder forbrugere marked Inzights er eksperter i markedsanalyse

Mød kunderne med præcision

Fordelen ved denne metode er, at du får klare, entydige svar på, hvordan dine kunder prioriterer forskellige emner (f.eks. valgkriterier eller tilfredshedsdrivers eller noget helt tredje). Prioriteterne er klart adskilte og du ved med sikkerhed, hvad der er meget vigtigt og hvad der er mindre vigtigt. Og det har betydning for, hvordan du lykkes med alt lige fra produktudvikling til sammensætning af value propositions, markedsføring og kundetilfredshed.

Dare to be wiser

Kontakt Kirsten og hør mere om, hvordan du får udfoldet dine kunders prioriteringer med Rated Choice Paired Comparison. Hun er skarp og sjov og elsker en god kop kaffe.

Vi svarer ofte på disse spørgsmål:

Hvad er valgkriterier?
Hvad er vigtigt for mine kunder?
Hvordan måles value proposition?

Kirsten Nymann

Partner

Kontakt Kirsten

+45 28 68 88 28

kirsten@inzights.dk

Connect med Kirsten

på LinkedIn

Kirsten Nymann ekspert i markedsanalyse Inzights