Estimering af potentiale og markedsandele

SÆT TAL PÅ IDEER OG PLANER – DET FÅR TING TIL AT SKE

Inzights er eksperter i måling og estimation af markedsandele. Brug os til at vurdere om jeres idéer, produkter eller koncepter har potentiale til at flyve.

Potentialeanalyse kobler økonomi og forretnings­udvikling

Nogle af jeres udviklingsprojekter kan ikke komme op at flyve, mens andre udviklingsprojekter nok bør lukkes ned. Der er træghed i beslutningsprocesserne i din organisation – og du har brug for at få noget til at ske: lav en simpel business case, hvor du viser tal for, hvordan udviklingsprojekterne vil påvirke jeres markedsandel og jeres indtjening. Det er et magisk værktøj til at få ting til at ske. Markedsandele og indtjening makes the world go around.

En veltilrettelagt potentialeundersøgelse giver dig netop den type viden, du skal bruge i en business case – eller til enhver anden beslutning, hvor forretningsudvikling skal kobles med økonomiske nøgletal… og det skal de tit.

Forretningsudvikling kan have mange facetter. Det handler ofte om nye koncepter af en slags: nye fordele, ændrede priser, ændret indhold, ny emballage osv. Koblingen til økonomiske nøgletal handler altid om at kunne give kvalificerede svar på følgende typer af spørgsmål:

  • Er der et markedspotentiale?
  • Hvor stor en markedsandel kan vi erobre?
  • Hvor meget kan vi øge omsætningen?
  • Hvor mange penge er der at tjene?
  • Kannibaliserer vi på eksisterende salg?

 

maaling af kundetilfredshed churn kundetab Inzights er eksperter i markedsanalyse
potentialeestimering potentialemaaling kundepotentiale Inzights er eksperter i markedsanalyse

Måling af mulige markedsandele

Hvis man skærer ind til benet, handler ovenstående fem typer af spørgsmål om én og samme ting: markedsandele. Altså: hvordan påvirker jeres nye koncept jeres markedsandel? I Inzights har vi mange års erfaring med at estimere markedsandele. Vi kalder det potentialeanalyser. Analyserne er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt kunder eller potentielle kunder. Potentialeundersøgelser handler om at gøre sig særligt umage med to ting:

  1. Præcise spørgeskemaer: vi formulerer få, gennemtænkte spørgsmål, som tilvejebringer data, der kan regnes på.
  2. Direkte estimation: vi undgår at lægge antagelser ind i vores estimater. I stedet estimerer vi direkte et tilnærmet mål for markedsandel, som vi kalder ”share of preference”.

Direkte estimation af markedsandele er ikke indviklet hokuspokus: først estimeres, hvordan markedsandelene fordeler sig i det eksisterende marked uden jeres nye koncept og derefter estimeres, hvordan markedsandelene fordeler sig i det nye marked med Jeres nye koncept.

Resultatet er intuitivt og nemt at afkode, og giver dig viden om, hvor stor en markedsandel det nye produkt kan erobre. Markedsandelene kan nemt omregnes videre til omsætning og indtjening. Resultatet viser også, hvor stor en markedsandel de ”gamle” produkter mister. Disse vandringer i markedsandele er vigtige at kende; måske vinder dit nye produkt markedsandele på bekostning af dine eksisterende produkter fremfor at vinde markedsandele på bekostning af dine konkurrenters produkter.

Viden om markedsandele sparker gang i forretningsudviklingen

Potentialeundersøgelsen giver dig altså den slags tal, som er helt centrale, når du skal have sat strøm til jeres beslutninger om forretningsudvikling. Der er betydeligt mere spark i en business case, som konkluderer, at markedsandelen vil stige med 5% og indtjeningen med 10% end i en business case, som vurderer at ”markedet ser gunstigt ud”.

Potentialeundersøgelserne kan tvistes i mange retninger afhængigt af, hvilke svar du søger. For eksempel kan vi også måle, hvordan en prisændring eller en ny emballage påvirker din markedsandel og indtjening.

prisundersoegelse Inzights er eksperter i markedsanalyse

Dare to be wiser

Kontakt Kirsten og hør mere om, hvordan du får koblet økonomiske nøgletal til jeres forretningsudvikling. Hun er dybdeborende, reflekteret og går altid en ekstra mil for at komme hele vejen rundt. Og elsker en god kop kaffe.

Vi svarer ofte på disse spørgsmål:

Hvordan måles potentiale?
Hvordan måles markedsandel?
Hvordan laves en business case?

Kirsten Nymann

Partner

Kontakt Kirsten

+45 28 68 88 28

kirsten@inzights.dk

Connect med Kirsten

på LinkedIn

Kirsten Nymann er ekspert i markedsanalyse Inzights