MARKEDSANALYSE ER BROBYGNING MELLEM MENNESKER

VI BYGGER BROER: STORE, SMÅ, MODERNE OG KLASSISKE BROER MELLEM VIRKSOMHEDER OG DERES MARKED

Markedsanalyse handler om at bygge bro imellem marked og virksomhed. Markedsanalyse er at indsamle begavet viden om de kunder I har i dag og de kunder I burde få i morgen – og indkoge det til et koncentrat, som du og dine kolleger kan bruge til løbende at lave de små og store tigerspring, der skal sikre, at kunderne vælger lige netop Jer.

Markedsanalyse er den korte vej til markedet

Der ligger god markedsanalyse bag alle virksomhedssuccesser. Ikke nødvendigvis dyrt betalt markedsanalyse udført af markedsanalysespecialister, men snusfornuft-markedsanalyse, hvor nogen har sat sig for at forstå, hvad mennesker har brug for. Det lyder indlysende, men ikke desto mindre tabes denne indlysende sammenhæng ofte af syne. I stedet for at kigge ud i markedet og tilpasse os det, som bliver efterspurgt, kigger vi ind i virksomheden og laver det, vi er bedst til. Som tiden går, bliver afstanden mellem markedet og virksomheden større og større. Konkurrenterne presser sig ind i sprækkerne og kunderne siver.

Direkte adgang til markedet Inzights er eksperter i markedsanalyse
markedsorienteret virksomhed Inzights er eksperter i markedsanalyse

Oh yes: du har helt sikkert ønsker til markedsindsigter

Dermed bliver markedsanalyse krumtappen i enhver virksomheds evige kamp for at vedblive med at være markedsorienteret – og for ikke falde ned i magelig gentagelse af ”daily business”. Markedsanalyse kan have mange navne og laves på mange måder – men hvis du har svært ved at lave en ønskeliste over markedsindsigter, som kan bringe jer fremad, skal du helt sikkert finde værktøjskassen frem, for så knager det i brokonstruktionen mellem Jer og markedet.

I værktøjskassen er der to redskaber, som er essentielle i arbejdet med at bygge bro mellem virksomhed og marked:

Kvantitativ analyse

Giver dig håndfaste svar om dit marked og dine kunder baseret på tal:

  • Hvor mange kunder mister vi på grund af vores uklare grønne profil?
  • Er der en positiv business case i udvikling af en specifik ny produktfeature?
  • Er vi kendt i markedet og hvad er vi kendt for?

Kvantitativ analyse er ofte baseret på data indsamlet via spørgeskemainterview med en fast struktur og faste svarmuligheder. Typisk spørges flere hundrede kunder og de indsamlede svar analyseres statistisk for at sikre høj sikkerhed i konklusionerne.

Kvalitativ analyse

Giver dig indsigt i sammenhænge og strukturer på dit marked. Og kortlægger bredde og dybde i kundernes meninger:

  • Hvad karakteriser målgruppens købsproces?
  • Hvilke valgkriterier er i spil, når potentielle nye kunder er i købsovervejelser?
  • Hvorfor mister vi kunder?

Kvalitativ analyse er baseret på personlige interview med en løs struktur. Der kan være tale om gruppeinterview eller enkeltinterview. Typisk interviewes 10 til 30 kunder og de indsamlede svar fortolkes med brug af psykologiske og antropologiske metoderedskaber.

Det evige spørgsmål: kvantitativ eller kvalitativ analyse?

Kvantitativ og kvalitativ analyse kan bruges hver for sig eller i kombination afhængigt at den specifikke problemstilling. Ofte understøtter de to metoder hinanden: kvalitativ metode kan kortlægge spektret af valgkriterier, som er i spil, når kunderne gør sig overvejelser om jeres produkt. Kvantitativ analyse kan rangordne valgkriterierne og identificere de absolut vigtigste valgkriterier fra de mindre vigtige.

kvalitativ kvantitativ analyse Inzights er eksperter i markedsanalyse
strategi handling Inzights er eksperter i markedsanalyse

Vi er specialister med specialer

I Inzights er vi specialister i kvantitativ markedsanalyse og vi arbejder tæt sammen med specialister i kvalitativ markedsanalyse. Vi har endevendt myriader af problemstillinger: vi har bygget bittesmå, kæmpestore, ultraenkle, snirklede, topmoderne og klassiske broer mellem virksomheder og deres marked. Vi har lært, at denne brobygningsdisciplin for ofte kommer til at handle om luftige strategiplaner og for sjældent om konkrete handlinger. Derfor har vi samlet alle vores kompetencer i 4 specialer, som er vores garanti for, at du hos os får handlingsorienteret markedsanalyse:

KORTLÆGNING AF MÅLGRUPPER

I Inzights er vi specialister i målgruppeanalyser. Vi ved at din målgruppe er mindre end du tror. Stil skarpt på din målgruppe og øg dit salg.

PRIORITERING AF VALGKRITERIER OG BUDSKABER

Inzights kan med pincetpræcision redegøre for dit markeds og dine kunders prioriteter. Dermed kan du sætte zoom på dét, der batter i din forretnings­udvikling.

REDUCERING AF CHURN

Har du målt kundetilfredshed igennem mange år uden at se udsving i kundetilfredsheden? I Inzights måler vi på churn i stedet – der er mere at vinde.

ESTIMERING AF POTENTIALE OG MARKEDSANDELE

Inzights er eksperter i måling og estimering af markedsandele. Brug os til at vurdere om jeres idéer, produkter eller koncepter har potentiale til at flyve.

Dare to be wiser

Kontakt Kirsten og hør mere om, hvordan du bygger en højere, stærkere eller bredere bro til dit marked. Han har lavet markedsanalyse hele sit liv og kan et par tricks. Vi lover, at du bliver inspireret.

Vi svarer ofte på disse spørgsmål:

Hvad er markedsanalyse?
Hvad er kvantitativ markedsanalyse?
Hvad er kvalitativ markedsanalyse?

KIRSTEN NYMANN

Partner

Kirsten Nymann ekspert i markedsanalyse Inzights