maalgruppeundersoegelse maalgruppedefinition maalgruppestoerrelse Inzights er eksperter i markedsanalyse

Undersøgelse om danskernes brug af investeringsrådgivning. Februar 2021

af | Danskernes mening

Undersøgelse om danskernes brug af investeringsrådgivning

Undersøgelsen er gennemført i et webbaseret befolkningspanel blandt 1.001 danskere i alderen 30-75 år. Repræsenattiv for den danske befolkning på køn, alder og geografi. Undersøgelsen er gennemført i perioden 15 – 19 februar 2021.

Yderligere info om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til Kirsten Nymann.